Press "Enter" to skip to content

Mak Dizdar, Umijeće pisanja poezije No. 1

Modra rijeka

Nitko ne zna gdje je ona
Malo znamo al je znano

Iza gore iza dola
Iza sedam iza osam

I još dalje i još gore
Preko gorkih preko mornih

Preko gloga preko drače
Preko žege preko stege

Preko slutnje preko sumnje
Iza devet iza deset

Tamo dolje ispod zemlje
I onamo iznad neba

I još dublje i još jače
Iza šutnje iza tmače

Gdje pjetlovi ne pjevaju
Gdje se ne zna za glas roga

I još huđe i još luđe
Iza uma iza boga

Ima jedna modra rijeka
Široka je duboka je

Sto godina široka je
Tisuć ljeta duboka jest

O duljini i ne sanjaj
Tma i tmuša neprebolna

Ima jedna modra rijeka

Ima jedna modra rijeka
Valja nama preko rijeke

 

Zapis o rijeci

Jutros se jedan vrutak probudi u meni

U podne poče da teče
Poče da raste da buja da pjeni

Na veče oblinom velike rijeke obremeni

U kasne sate noći
Nestvarno tijelo ove tamne vode ove tajne
Nemirni koraci moji kao čudo svako pohode

 

Doskoci

Da dan jedan bude
Lomiš svoje ude

U ponore ideš
Ponor da zaziđeš

Držiš se za vjetar
Naslonjen na vodu

Smije ti se etar
Topiš se u jodu

Jed li ti je hrana
Vino toči vrana

Roveći po ljetu
Zaglaviš u cvijetu

Tražiš zarnu pticu
A zloguka ćuka

Sat se lovi meda
Logom mesojeda

Nevidljivom rukom
Susret vodi vuka

Pun je pijesak znoja
Od glavatog noja

Bezdan pređeš mučno
Ugaziš u blato

Ulaziš u kolo
Moćno i bogato

A to kolo nije
Nego palo jato

Čim koračiš njemu
Ka nebu se svije

Gdje tamnuje ona
S košarom eona

Pružaš ruke svemu
U snu sjaji zlato

Bude te sa bijega
Od uskrsla snijega

Dan za danom ide
Zjene ih ne vide

I sve tako redom
U krugu sa kredom

Onda naglo staneš

Sa te ruke dvije
Samlji si neg prije

 

Tajna

Kao ptica sjedi
Na desnici
Ruci

Jao

Odletje mi
Ptica

  • author's avatar

    Autor: Redakcija

    Nedostaju biografski podaci.

  • author's avatar

Close
Scroll Up