Kategorija: Poezija, Proza & Drama Stranica 1 od 2

Do zgorenja svijeta (3): Molba

Ovi kami usijekoh na se, za života. Molju seke, bratijo i gospodo: Nemojte mi kosti pretresati! Dizdar, Mak (1969); Stari bosanski tekstovi; Svjetlost; Sarajevo

Do zgorenja svijeta (2): I meka i blaga

Ovo legoh – na svojoj plemenitoj odmirači. I ta je – meka, a blaga… Dizdar, Mak (1969); Stari bosanski tekstovi; Svjetlost; Sarajevo

Do zgorenja svijeta (1): Sjeti se, gospodine

Sjeti se, gospodine, rabe tvoje Katarine, žene uzmožnog muža Sandalja, velikoga vojevode bosanskoga… Dizdar, Mak (1969); Stari bosanski tekstovi; Svjetlost; Sarajevo

Nedžad Ibrišimović: Bosna

Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače klobučaju kiseljaci. Sagni se i pij, niko se ne ljuti. U Bosni ima jedna tišina, U tišini jedna njiva, U…

Kei Miller: This Zinc Roof

This rectangle of sea; this portion Of ripple; this conductor of midday heat; This that the cat steps delicately on; This that the poor of the world look…

Uzeir Hadžibeg: Hanuma

Pita me Fata, sabahile, pri kahvi: „Sjećaš li se ti, moj Uzeire, kad sam ja došla za te?“ „Sjećam, kako se neću sjećat.“ „A sjećaš se kad me…

Amela Mustafić: Adem

Jednom je rekao: „Mislio sam da ću biti novi Ajnštajn.“ Adem – prvi čovjek, u mojoj poeziji – prvi i posljednji, u koji ja ugrađujem svih sedam svjetova….

Mirza Abaz: Bosnevija

Pali junak tlo pod sobom miluje, sa pramajkom zemljom se sjedinjuje. Kazaljke ručnoga mu sata neumoljivo udesno žure i dok se nevina insanska grla u bespomoćnom vapaju guše,…

Safvet-beg Bašagić: Na Bajram

Velik si, Bože, Tvoja veličina je neizmjerna, pram njoj je ništa svesioni svijet. Vječan si, Bože! A sva su druga stvorenja pram vječnosti Tvojoj truhla snijet. Moćan si,…

Hikaja o mravu i ljubavi

Veličanstveni i plemeniti Sulejman se putujući našao na nekom zabačenom mjestu uz mravinjak. Svi se mravi približiše da ga pozdrave. Ubrzo ih bi na hiljade. Samo jedan mrav…

Close
Scroll Up