Kategorija: Poezija, Proza & Drama Stranica 1 od 3

Amir Knežević: Windsor

Stara engleska čaršija Nad njom palata monarha Tu vidjeh Tiziana i Rembrandta I mnogo starog oružja Legoh u krevet i postelju Džordža Trećega Prije nego me revnosni čuvar…

Halidova želja

Bio je šejh nakšibendijskog reda. Tako se vjerovalo, jer on sam o tome nikada nije govorio niti se po bilo čemu isticao nad ostalima. Skrušen i pred poznatim…

Zija Dizdarević: Majka

Stoji iza mene daleko, petnaest i više godina daleko, prigušeno bosansko djetinjstvo. Da li se sjećam? Bila je jedna kutija – soba, i po njoj išlo napaćeno mršavo…

Hasanaginica

Šta se b'jeli u gori zelenoj? Al’ je snijeg, al’ su labudovi? Da je snijeg, već bi okopnio, Labudovi već bi poletjeli. Nit je snijeg, nit su labudovi…

Abdulah Sidran: Hoće li išta o meni znati

Hoće li išta o meni znati onaj što noću će, uz lampu i mrak uokolo, ove redove čitati? Hoće li čuti drhat, i strepnju srca koje misli, dok…

Enver Čolaković: Bosni

Ubijaju te. Smrtnu ti izrekoše osudu. Tebe više ne smije biti. I uspomenu valja čak kriti na tebe. O, Bosno moja, o, jado moja, o, zemljo moja, majko…

Do zgorenja svijeta (3): Molba

Ovi kami usijekoh na se, za života. Molju seke, bratijo i gospodo: Nemojte mi kosti pretresati! Dizdar, Mak (1969); Stari bosanski tekstovi; Svjetlost; Sarajevo

Do zgorenja svijeta (2): I meka i blaga

Ovo legoh – na svojoj plemenitoj odmirači. I ta je – meka, a blaga… Dizdar, Mak (1969); Stari bosanski tekstovi; Svjetlost; Sarajevo

Do zgorenja svijeta (1): Sjeti se, gospodine

Sjeti se, gospodine, rabe tvoje Katarine, žene uzmožnog muža Sandalja, velikoga vojevode bosanskoga… Dizdar, Mak (1969); Stari bosanski tekstovi; Svjetlost; Sarajevo

Nedžad Ibrišimović: Bosna

Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače klobučaju kiseljaci. Sagni se i pij, niko se ne ljuti. U Bosni ima jedna tišina, U tišini jedna njiva, U…

Close
Scroll Up