Kategorija: Teme

Smjena epistemološke i edukološke paradigme u postmoderni

Informacijska tehnologija globalno primijenjena na društvo konfigurira uslove života kako na mikro nivou tako i na makro nivou, stvarajući kompjutersku mašineriju koja fungira na osnovu podataka. Stvara se…

Derviš Sušić: “Pamet da ti stane koliko ova Bosna ima slavnih koje drugi hrane”

Opisivali su ga kao temperamentnu osobu, ali i boema. Njegova intencija je uvijek bila da razveseli i razvuče osmijeh na licu svojih poznanika. “Rođen sam u Vlasenici trećega…

Close
Scroll Up