Glavni urednici i izdavači: Mirza Abaz, Nedim Kaliman

Redakcija: Amina Bulić, Azur Delić, Anes Kastrati, Mirza Rožajac

Autori:

Lektura i korektura: Alisa Zećo

Fotoreporter i urednik fotografije: Larisa Dizdarević

Grafički dizajn: Asad Šahić

Web development: Ismir Halać