Autorski tekstovi koji se nalaze na portalu Metafora su edukativnog i zabavnog karaktera te se kao takvi mogu dijeliti i distribuirati uz prethodno odobrenje uredništva ili redakcije portala. Svi oni koji bilo kakav autorski sadržaj s portala Metafora koriste u svrhu kopiranja, neovlaštenog distribuiranja i sličnih ilegalnih radnji, a bez prethodnog odobrenja ili navođenja izvora odakle se preuzeo materijal, postupaju protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima te mogu biti krivično gonjeni.

Također, ekipa portala Metafora će brisati sve neželjene i neprimjerene komentare bez prethodne najave i eksplikacije.

Ovim putem vas pozivamo i lijepo molimo da ne narušavate svoja ili tuđa prava te da članke komentirate u skladu s pozitivnim vrijednostima i da nastojite ispoštovati sve uvjete koje smo pred vas stavili kako biste bez većih problema uživali u sadržaju koje vam nudi ova web platforma.

Stavove koje zastupaju autori i komentatori tekstova nisu nužno i stavovi uredništva!